15.12.2022: Horizon Europe Cluster 5 Brokerage Event- 2023 calls

Kooperačné podujatie Horizon Europe – Cluster 5 Calls 2023 je neoddeliteľnou súčasťou Horizon Europe Info Days. Podujatie sa zameria na široké spektrum spoločností, univerzít a výskumníkov z Európy i mimo nej, aby podporilo vytváranie konzorcií pre nadchádzajúce výzvy Horizont Europe Cluster 5 na roky 2023 – 2024.

Dátum: 15.12.2022
Miesto: Online
Registrácia prebieha do: 09.12.2022

Kto by sa mal zúčastniť?
Podujatie je vhodné pre každého, kto sa zaujíma o pripravované témy Horizontu Europe – Cluster 5:
 • Univerzity
 • Výskumné centrá
 • Súkromné ​​spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov a veľkých spoločností)
 • Obce
 • Asociácie/federácie
 • Verejné orgány/vládne organizácie
 • Mimovládne organizácie
 • Klastre, uzly
 • Ostatné zainteresované strany v oblasti výskumu a vývoja

Tematické zameranie
Podujatie sa zameriava na nasledujúce výzvy Horizont Europe – Cluster 5 2023:
 • Klimatické vedy a reakcie
 • Medziodvetvové riešenia pre zmenu klímy
 • Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie
 • Efektívne, udržateľné a inkluzívne využívanie energie
 • Čisté a konkurencieschopné riešenia pre všetky druhy dopravy
 • Bezpečná, odolná doprava a služby inteligentnej mobility pre cestujúcich a tovar

Podujatie je bezplatné, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné pre účasť na kooperačnom podujatí. Pri registrácii uveďte v sekcii "Marketplace" aspoň jeden projekt Spolupráca s informáciou o tom, akú odbornosť ponúkate alebo ktorú hľadáte v súvislosti s témou, ktorá vás zaujíma.
 
  24.11.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 34 krát | Zdieľajte na facebooku