Technologické požiadavky november II/2022

Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca november 2022.

TRNL20221108022: Holandská spoločnosť hľadá riešenie, kde by mohli previesť svoje návrhy UX/UI na fungujúce webové stránky s otvoreným zdrojom
Spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie online vývojových a marketingových procesov, kde spoločnosti získavajú viac výsledkov zo svojich webových stránok, sociálnych médií alebo inej platformy. Ponúkajú služby, ako je marketing vo vyhľadávačoch, online marketing a služby webového dizajnu, aby pomohli podnikom s online riešeniami. Spoločnosť hľadá riešenie, kde môžu svoje návrhy UX/UI previesť na fungujúce webové stránky s otvoreným zdrojom, aby mohli vytvárať webové stránky rýchlejšie a s nižšími nákladmi.

TRDE20221117019: Hľadané riešenie na predchádzanie nehodám medzi nákladnými vozidlami a bicyklami
Nemecká komunálna spoločnosť zodpovedná za údržbu verejnej dopravnej infraštruktúry hľadá digitálne riešenie, ako sa vyhnúť nehodám medzi kamiónmi a bicyklami. Hľadajú sa startupy alebo MSP pre dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy v kontexte Európskeho dňa logistických inovácií (8. a 9. decembra).

TRDE20221117020: Nemecký prevádzkovateľ intermodálneho vnútrozemského prístavného terminálu hľadá komplexné riešenia na zlepšenie koordinácie, služieb a kvality, ako aj nákladovej efektívnosti
Nemecká intermodálna terminálová spoločnosť so sídlom v prístave Duisburg hľadá začínajúce podniky a MSP orientované na riešenia, ktoré pristupujú k problému preťaženia vnútrozemských prístavov. Predpokladaná spolupráca je dohoda o technickej spolupráci. Úlohou kooperačného partnera by bolo vyvinúť riešenie v spolupráci s nemeckou spoločnosťou a implementovať ho na mieste.

TRDE20221118011: Hľadá sa riešenie pre optimalizáciu parkovacích štruktúr a dopravného vedenia pre kamióny
Nemecká komunálna spoločnosť zodpovedná za údržbu verejnej dopravnej infraštruktúry hľadá digitálne riešenie na optimalizáciu parkovacích štruktúr pre kamióny. Hľadajú sa startupy alebo MSP s odbornými znalosťami v oblasti riadenia dopravy pre dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka je súčasťou otvorenej inovačnej výzvy v kontexte Európskeho dňa logistických inovácií (8. a 9. decembra).

TRFI20221123017: Globálny akceleračný program v oblasti energetiky hľadá start-upy a scale-upy s novými technológiami
Fínske technologické centrum s medzinárodnými partnermi v oblasti energetických technológií hľadá nové technológie od začínajúcich a rastúcich spoločností, aby sa prihlásili do akceleračného obchodného programu v energetickom sektore. Prihlásiť sa môžu všetky začínajúce spoločnosti a rastúce spoločnosti s technológiou v počiatočnom štádiu alebo so škálovateľnou fázou v energetickom sektore, ako aj začínajúce podniky v oblastiach spojených s energetickým sektorom. Potenciálnymi typmi spolupráce môžu byť finančná a licenčná zmluva a technická spolupráca.

TRFR20221129025: Výskumné klinické miesta hľadané pre ATX01 - 2. fáza štúdie periférnej neuropatie indukovanej chemoterapiou (CIPN)
Francúzska spoločnosť vyvíja lokálny produkt na zlepšenie bolesti u pacientov trpiacich chemoterapiou indukovanou periférnou neuropatiou (CIPN). V štúdii fázy 1 vykonanej na zdravých dobrovoľníkoch ATX01 preukázal veľmi dobrú lokálnu a systémovú toleranciu s veľmi obmedzenou plazmatickou expozíciou účinnej látky. Preto sa francúzska spoločnosť rozhodla uskutočniť celosvetovú double-blind, placebom kontrolovanú štúdiu 2. fázy. Pre túto štúdiu 2. fázy sa hľadajú výskumné klinické miesta.
 
  8.12.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 194 krát | Zdieľajte na facebooku