26.01.2023: Regionálna inovačná tour Hopero a Expandi 4.0 v Poprade

Európska komisia spustila celoeurópsky projekt centier digitálnych inovácií (Oficiálne European Digital Innovation Hub, EDIHs), ktoré majú za cieľ pomáhať akcelerovať digitálnu transformáciu v EÚ a tým pomôcť dobehnúť digitálne najrozvinutejšie ekonomiky sveta. Ako jeden z víťazov bol na Slovensku vybraný projekt, ktorého súčasťou je aj SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku).

Dátum: 26.01.2023
Miesto: Poprad

Tento viacročný projekt pod názvom Hopero bude pomáhať slovenským organizáciám uskutočniť digitálnu transformáciu najmä s pomocou umelej inteligencie (AI). Hopero buduje a riadi konzorcium štyroch entít: Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT), CIVITTA , Slovenská akadémia vied (SAV) a Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktoré je jedným z Európskych centier digitálnych inovácii (EDIH) na Slovensku, vybudovaného z prostriedkov Plánu Obnovy pod záštitou MIRRI SR, zameraného na digitalizáciu podnikov prostredníctvom využitia umelej inteligencie. Jedným z EDIHov je aj Expandi 4.0, s ktorým budeme spoločne navštevovať jednotlivé regióny v rámci regionálnej tour, na ktorú Vás pozývame.
Regionálnu tour Hopero & Expandi 4.0 sme sa rozhodli zorganizovať aj v Poprade, pretože samotné mesto a jeho blízke okolie vnímame ako jedno zo slovenských miest s obrovským inovačným potenciálom a ako dôležitého hráča v rozvoji slovenských regiónov, ktoré sa nachádzajú mimo Bratislavy.
Prostredníctvom týchto stretnutí chceme viac spoznávať inovatívnych ľudí na Slovensku, lepšie mapovať slovenské inovačné prostredie a počúvať potreby miestnych firiem, aby sme čo najlepšie reflektovali ich potreby a pomáhali vytvárať lepšie prostredie pre rozvoj inovácií.
 
  23.1.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Semináre, worksho... | zobrazené: 507 krát | Zdieľajte na facebooku