Ekologický workshop: Udržateľné rozhodnutia pri vývoji scenára a financovaní audiovizuálnych diel

Podujatie organizuje RPIC Prešov v spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou v rámci projektu GreenFilmTourism

Už 14. februára 2023 Vás pozývame na ekologický workshop:

Udržateľné rozhodnutia pri vývoji scenára a financovaní audiovizuálnych diel

Podujatie organizuje RPIC Prešov v spolupráci so Slovenskou filmovou agentúrou v rámci projektu GreenFilmTourism spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko -Slovensko 2014-2020. 

Príďte si vypočuť expertov, ktorí vám predstavia príklady z praxe a budete mať možnosť zapojiť sa do diskusie o výzvach udržateľnosti pri tvorbe audiovizuálneho diela. 

➡ Ako robiť správne rozhodnutia už pri vývoji scenára?
➡ Aký dopad má zasadenie príbehu na finančné prostriedky celého projektu?
➡ Investujeme peniaze do dobrých rozhodnutí? 

EXPERTI:
Tim Wagendorp / Flámsky audiovizuálny fond
Simona Bago Móciková / Bright Sight Pictures
Michaela Riegrová / Asociácia producentov v audiovízií ČR
Diana Rennerová / Greenfilming production coordinator v TV Markíza

MODERUJE: Zuzana Bieliková / Slovenská filmová agentúra

KEDY: 14. 2. 2023 od 9:30 do 14:00
KDE: Goethe-Institut Bratislava, Panenská 682/33, Staré Mesto
VSTUP: zdarma, registrácia: https://forms.gle/kuAfWL2uLatsP9EK7


 
  9.2.2023 | Autor: RPIC Prešov - Sekcia projektového riadenia | Interreg PL-SK | zobrazené: 231 krát | Zdieľajte na facebooku