24.05.2023: Speed-Match 2023 International Networking Event

Speed Match International Networking Event 2023 sa bude konať 24. – 25. mája 2023. Podujatie sa zameria spoločne na letecký, železničný a automobilový sektor. Cieľom je teda, aby spoločnosti s podobnými výrobnými schopnosťami nadviazali vzájomné vzťahy a rozšírili svoje obchodné siete.

Dátum: 24. -25.05.2023
Miesto: online
Registrácia do: 25.05.2023
Oficiálna web stránka: https://speedmatch2023.b2match.io/

Toto podujatie poskytne veľkým spoločnostiam, MSP, komorám, klastrom, investorom, verejným inštitúciám a združeniam jedinečnú príležitosť nadviazať obchodné a technologické partnerstvá prostredníctvom vopred naplánovaných stretnutí 1-1. Bilaterálne stretnutia sú naplánované na 20 minút podľa dostupnosti, záujmov a cieľov každého účastníka. Aby účastníci mohli nájsť vhodných partnerov, je každý účastník povinný vybrať si aspoň jednu položku z „Príležitostí na trhu“.

Zameranie:
Letecký priemysel
Výroba motorových dielov, konštrukčných dielov, tvárnenie plechov, výroba nástrojov a prípravkov, presné sústruženie, káblové a káblové zväzky, špeciálne procesy, povrchová úprava, montáž, integrácia atď.

Železničný priemysel
Výroba lokomotív, výroba vagónov a komponentov, kabína, podvozky, dieselové motory, výroba brzdových systémov, signalizačné riešenia, energetické systémy a kabeláž, presné odlievanie, presné obrábanie, montáž, lakovanie, lakovanie atď.

Automobilový dodávateľský priemysel
Výroba nákladných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel, pohonných jednotiek, častí motorov a motorov, karosérií hriadeľov, hasičských vozidiel, záchranárskych vozidiel, automobilových zdvihákov, zámkových systémov dverí vozidiel, prívesov, podnosov, sedadiel, ráfikov, kabín obsluhy, podvozkov, hriadeľov náprav, hriadeľ zadného prevodu a automobilové diely atď.
 
  11.4.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Veľtrhy, výstavy ... | zobrazené: 86 krát | Zdieľajte na facebooku