Technologické požiadavky apríl I/2023

Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za prvú polovicu mesiaca apríl 2023.

TRIT20230403029: Talianska spoločnosť vyvíjajúca technológiu splyňovania biomasy hľadá partnerov špecializovaných na technológiu fermentácie plynu
Talianska spoločnosť vyvíjajúca technológiu splyňovania biomasy hľadá partnerov špecializovaných na technológiu fermentácie plynu, aby spoločne otestovali konverziu obnoviteľného syngasu na obnoviteľné produkty s pridanou hodnotou, ako sú chemické stavebné bloky, biopalivá alebo biohnojivá.

TRCA20230405021: Kanadská spoločnosť hľadá obchodné partnerstvo s generátormi a veľkými spotrebiteľmi energie na implementáciu ich softvérového riešenia na správu nákladov na energiu
Kanadská spoločnosť vyvinula vlastný softvér na riadenie nákladov na energiu, ktorý preukázateľne minimalizuje náklady pre veľkých spotrebiteľov energie a zvyšuje výnosy generátorov. Hľadajú partnera, ktorý implementuje ich softvérové riešenie do ich systémov a bude spolupracovať s našim klientom na zlepšení ich riešenia. Náš klient je pripravený uzavrieť buď obchodnú zmluvu s technickou asistenciou, investíciu alebo zmluvu o spolupráci pri výskume a vývoji.

TRCA20230331029: Kanadský výrobca pokročilej robotiky hľadá technologických a distribučných partnerov na uzavretie obchodnej alebo dodávateľskej zmluvy
Našim klientom je kanadská robotická spoločnosť, ktorá vyrába rekonfigurovateľné autonómne mobilné roboty. Prostredníctvom rôznych nástavcov možno roboty transformovať tak, aby umožňovali vykonávanie rôznych prác náročných na prácu. Cieľom nášho klienta je nájsť partnera v Európe, ideálne v Nemecku, ktorý dokáže vyvinúť 3D skener pre roboty, ktorý dokáže automaticky prispôsobiť svoju optiku rôznym povrchom.

TRFR20230406005: Francúzska spoločnosť zameraná na strojové učenie hľadá partnerstvá s inštitúciami, ktoré vlastnia rozsiahle databázy elektronických zdravotných záznamov v oblasti autoimmunity
Francúzska deeptech spoločnosť vyvíja presnú medicínu v oblasti autoimunity prostredníctvom špičkovej technológie strojového učenia. Využili milióny elektronických zdravotných záznamov pacientov (EHR) na zachytenie komplexnosti chorôb v reálnom svete a definovanie personalizovaných profilov chorôb. Ich prediktívne nástroje využívajú takéto informácie na určenie odpovede každého pacienta na liečbu a identifikáciu súvisiacich biomarkerov. Hľadajú sa partnerstvá spolupráce s inštitúciami s databázami EHR.

TRGR20230407005: Grécky výrobca systémov kvapkovej závlahy hľadá systémy priemyselného videnia
Grécky výrobca, aktívny v oblasti systémov kvapkovej závlahy, hľadá spôsoby, ako modernizovať a automatizovať svoju výrobnú linku. Hľadajú riešenia systémov priemyselného videnia. Konkrétne hľadajú systém priemyselného videnia (kamera a zosilňovač) na zistenie polohy otvoru na potrubí, kde je integrované kvapkadlo. Spoločnosť hľadá poskytovateľov technológií alebo dodávateľov systémov priemyselného videnia.

TRIT20230411006: Taliansky inovatívny MSP hľadá inteligentné a rýchle detektory mikroorganizmov
Taliansky inovatívny MSP, ktorý vyrába kompletné softvérové riešenia na správu elektronických zdravotných záznamov a biomedicínskych údajov, v súčasnosti rozširuje svoje know-how v oblasti infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a antimikrobiálnej rezistencie a hľadá partnerov, ktorí predávajú alebo vyrábajú senzory, ktoré detegujú špecifické patogény.

TRPT20230412010: Portugalské služby SME hľadá partnera na vývoj aplikácie na meranie a riadenie spotreby elektriny, plynu a vody s cieľom zvýšiť efektivitu u svojich zákazníkov.
Portugalský MSP so znalosťou portugalského trhu, skúsenosťami s meraním spotreby elektriny a plynárenským biznisom, je ochotný nájsť partnera pre umelú inteligenciu na vývoj aplikácie na diaľkovú analýzu a racionalizáciu elektriny, plynu a vody, ktorá by sa dala aplikovať v domácnostiach a terciárnom sektore zariadení svojich zákazníkov na základe obchodnej zmluvy s technickou asistenciou.

V prípade otázok alebo záujmu o konkrétny profil nás prosím kontaktujte na mailto:lucia.krisova@rpicpo.sk
 
  17.4.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 390 krát | Zdieľajte na facebooku