Technologické požiadavky apríl II/2023

Hľadáte nové možnosti ako rozšíriť Vaše podnikanie? Aktualizovali sme zoznam technologických požiadaviek za druhú polovicu mesiaca apríl 2023.

TRFI20230404027: Fínsky MSP hľadá partnera pre spoločný vývoj a výrobu pre plošný materiál na báze hackmanitu
Fínsky MSP vyvinul nový udržateľný luminiscenčný materiál na báze syntetického hackmanitu. Môže byť použitý v röntgenovom poli a je kompatibilný pre počítačovú rádiografiu (CR), digitálnu rádiografiu (DR) a dozimetrické účely. SME hľadá partnera na prípravu práškového materiálu do formy plechu. Doska môže byť tenká plastická ohybná fólia a potom môže byť integrovaná do zobrazovacích panelov a iných zariadení.

TRNL20230414001: Holandské malé a stredné podniky hľadajú technické riešenie na vývoj udržateľných a inovatívnych toaletných dávkovačov
Holandský výrobca udržateľných toaletných predmetov hľadá technické riešenie, ktoré prispeje k výrobe udržateľných toaletných zásobníkov. Partneri sa hľadajú v rámci dohody o technickej spolupráci.

TRNL20230424007: Holandská spoločnosť hľadá riešenie na konzerváciu filtračných médií pre vzduchové filtre
Holandská spoločnosť hľadá riešenia na zvýšenie udržateľnosti odpadového prúdu vzduchových filtrov (pre ventilačné systémy) prostredníctvom opätovného použitia alebo filtračných médií na báze biologických materiálov. Partneri sa hľadajú v rámci technického riešenia.

TRNL20230424010: Holandská spoločnosť hľadá riešenia na vytvorenie ekologickejšieho a udržateľnejšieho parkoviska budúcnosti
Holandský rodinný podnik, ktorý pôsobí v širokom vonkajšom priestore, teraz hľadá riešenia na vytvorenie parkoviska budúcnosti, ktoré je udržateľné, zelené a ľahko sa používa. Partneri sa hľadajú v rámci dohody o technickej spolupráci.

TRES20230425004: Technológia vstrekovania plastov novej generácie pre automobilový priemysel
Baskicko (severné Španielsko), hlavný výrobca plastových estetických dielov pre automobilový priemysel, spustil výzvu otvorenej inovácie: zavádzanie nových technológií do procesov vstrekovania plastov s cieľom zvýšiť osvetlenie interiéru auta a následne aj bezpečnosť používateľov. Hľadá sa partner na spoločný vývoj riešenia v rámci dohody o spolupráci pri výskume

TRES20230425013: Hľadá MSP v námornom a pobrežnom cestovnom ruchu
Španielsky klaster hľadá európske MSP v oblasti námorného a pobrežného cestovného ruchu, ktoré potrebujú podporu na rozvoj inovačných a internacionalizačných aktivít. MSP môžu využívať finančnú podporu na pokrytie nákladov na služby. Spolupráca bude formalizovaná v kontexte projektu financovaného EÚ.

V prípade otázok alebo záujmu o konkrétny profil nás prosím kontaktujte na mailto:lucia.krisova@rpicpo.sk
 
  2.5.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Vyhľadávanie obch... | zobrazené: 266 krát | Zdieľajte na facebooku