EÚ, inštitúcie

  • Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ od 30.07.2020

    Zákonník práce vymedzuje základné pojmy ako vysielanie zamestnancov, vysielajúci zamestnávateľ, vyslaný zamestnanec. Tiež určuje, ktoré ustanovenia (pracovné podmienky) sa vzťahujú zamestnanca vyslaného na územie SR (tzv. tvrdé jadro).

    27.3.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
  • Aký je rozdiel medzi vyslaním a pracovnou cestou zamestnanca?

    Vyslanie zamestnanca v rámci EÚ nie je možné zamieňať s pracovnou cestou. Pre porovnanie uvádzame niekoľko zásadných rozdielov. Prečítajte si.

    27.3.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...