Podnikanie na jednotnom trhu

strana 2 / 2
  • Rodinné podnikanie

    Rodinné firmy tvoria viac ako 85% všetkých spoločností v Európe, ktoré vytvárajú viac ako 60% pracovných miest v súkromnom sektore.

    26.2.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...
  • Nový režim odborných kvalifikácií pre Európu

    Vo všetkých krajinách EÚ existujú určité profesie, ktoré môžu vykonávať iba osoby s príslušnou odbornou kvalifikáciou. Táto podmienka sa vo všetkých krajinách EÚ vzťahuje na lekárov a v niektorých krajinách môže zahŕňať aj architektov, inžinierov, elektrikárov alebo učiteľov. Tieto pravidlá sa nedávno s podporou Európskeho parlamentu a Rady aktualizovali a nový rámec nadobudne účinnosť v januári 2016.

    22.10.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...