Úvodná stránka - NOVINKY

strana 7 / 10
 • Filmové dedičstvo južného Sliezska

  Nahliadnite do druhého newslettera projektu GreenFilmTourism, ktorý poskytne viac informácií o vytváraní cezhraničného chodníka filmového dedičstva na území Poľska a Slovenska.

  1.10.2021 | viac...
 • 26.05.2021: Spoznajme filmové dedičstvo Prešovského kraja

  Podeľte sa so skúsenosťami a návrhmi s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo a rozvinúť turistický ruch v Prešovskom kraji. Podujatie sa bude konať online, na platforme ZOOM. Viac informácií v článku.

  6.5.2021 | Autor: RPIC Prešov | viac...
 • Cezhraničné poskytovanie služieb a vysielanie pracovníkov - aktualizácia september 2022

  Enterprise Europe Network pri Centre pre regionálny rozvoj ČR aktualizovalo vo februári 2021 publikáciu "Ako správne cezhranične poskytovať služby a vysielať pracovníkov".

  23.2.2021 | Autor: Sekcia projektového riadenia | viac...
 • Projekt Interreg PL-SK : GreenFilmTourism

  RPIC Prešov sa stal partnerom projektu, ktorého cieľom je propagácia a rozvoj filmového kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie udržateľného partnerstva na zabezpečenie udržateľnosti dosiahnutých výsledkov. Projekt realizujú partneri z Poľska a Slovenska v rámci programu INTERREG PL-SK.

  1.12.2020 | Autor: RPIC Prešov | viac...
 • Ako hodnotí majiteľka spoločnosti sewn bag s.r.o. služby EEN?

  Našou úlohou je podporovať podnikateľov v ich činnosti a ponúkať im možnosti ďalšieho rozvoja ich podnikania prostredníctvom vlastných služieb RPIC Prešov a služieb EEN. Klientka využila možnosť a zaregistrovala sa na kooperačné podujatia, viac sa dočítate v článku.

  13.11.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ od 30.07.2020

  Zákonník práce vymedzuje základné pojmy ako vysielanie zamestnancov, vysielajúci zamestnávateľ, vyslaný zamestnanec. Tiež určuje, ktoré ustanovenia (pracovné podmienky) sa vzťahujú zamestnanca vyslaného na územie SR (tzv. tvrdé jadro).

  21.7.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Vyjadrite svoj názor v prieskume o účinnosti verejnej podpory inovácií pre MSP v Európe

  Európska výkonná agentúra pre MSP (EASME) spustila zisťovanie názorov na súčasnosť a budúcnosť verejnej podpory inovácií vo svetle návrhu nových opatrení po roku 2021. Dotazník je otvorený do 12.6.2020.

  2.6.2020 | Autor: Sekcia projektového riadenia | viac...