Kalendár akcií

strana 6 / 37
 • 29.06.2023: COSM’ING 2023

  Ako popredné podujatie v oblasti kozmetických prísad a biotechnológií ponúka COSM’ING podrobnú analýzu najnovších technologických pokrokov (bioprocesy, bunkové kultúry, omické technológie atď.), pričom podporuje stretnutia medzi zainteresovanými stranami.

  15.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 16.07.2023: Digitálny Smart grant

  ČSOB nadácia v rámci digitálneho vzdelávania prináša nový grantový program, ktorého cieľom je podporiť inovatívne nápady a kreatívne projekty, ktoré zlepšia život nám všetkým. Podať žiadosť je možné do 16.7.2023.

  13.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 27.06.2023: Matchmaking at MPS World Summit

  Mikrofyziologické systémy (MPS) zahŕňajú množstvo bioinžinierskych objavov, ktoré reprodukujú architektúru a funkciu orgánov in vitro. Vďaka technológiám kmeňových buniek sa objavila široká škála najmä ľudských modelov a testovacích systémov, vďaka ktorým sú relevantné experimentálne nástroje široko dostupné prostredníctvom medzinárodnej a multidisciplinárnej spolupráce.

  7.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 29.06.2023: Go International Matchmaking Event at ICT Spring

  Ide o globálne technologické podujatie, ktoré zahŕňa konferencie, výstavy a ukážky najnovších technologických trendov a inovácií. Cieľom podujatia je privítať mnoho medzinárodných technologických odborníkov a ponúknuť im možnosť prehĺbiť svoje znalosti v oblasti digitálnych technológií a zároveň pomôcť malým a stredným podnikom v oblasti IKT pri uzatváraní nových partnerstiev.

  5.6.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 08.06.2023: Innovat&Match Brokerage Event

  Medzinárodná výstava o výskume a zručnostiach pre inováciu, ktorú podporuje región Emilia-Romagna a Bologna Fiere a ktorú organizuje ART-ER Attractiveness Research Territory, je už 18 rokov referenčným bodom pre regionálny a národný inovačný systém. príležitosť na stretnutie medzi inštitúciami, podnikmi, univerzitami a inovátormi.

  31.5.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 05.06.2023: Circular Economy Online Matchmaking Week

  Toto online matchmakingové podujatie je zamerané na všetky spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu a/alebo v partnerských krajinách EÚ. Vaša spoločnosť už môže byť aktívna v oblasti obehového hospodárstva alebo možno chcete rozšíriť svoje odborné znalosti o obehovom hospodárstve alebo potrebujete nájsť nové obchodné príležitosti na zvýšenie úlohy obehového hospodárstva vo vašej spoločnosti.

  31.5.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • 16.06.2023: Webinár: Vysielanie zamestnancov/SZČO do zahraničia a zmeny od 1.1.2022

  V podnikateľskej praxi stále častejšie dochádza k cezhraničnému pohybu zamestnancov. Už to nie je len obvyklá zahraničná pracovná cesta, ale stále častejšie sa vyskytujú prípady zdieľaných pozícií v rámci skupiny, vyslanie zamestnanca na výpomoc do iného štátu, cielené zamestnávanie cudzincov – špecialistov ako a aj iných pracovníkov zo zahraničia. Riadenie mobility pracovníkov sa stáva stále komplexnejšou úlohou, ktorá vyžaduje znalosť lokálnej a medzinárodnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, a v neposlednom rade aj praktické skúsenosti zo zabezpečením potrebných administratívnych úkonov.

  25.5.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...