O NÁS

O nás

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, skratka „RPIC Prešov“ vzniklo v roku 1993 na platforme združenia právnických osôb. Členmi združenia sú v súčasnosti štyri komerčné firmy a mesto Prešov :
 • LPH, a.s. 
 • JAKOR, s.r.o. 
 • Mliekofarma – SK, spol. s r.o. 
 • JH Consultancy, s.r.o. 
Organizácia sa od svojho vzniku prioritne zaoberá podporou podnikania vo všetkých jej formách, s čím súvisí aj postupné rozširovanie poskytovaných služieb pre relevantnú cieľovú skupinu. Portfólio služieb nájdete v hlavnom menu „služby“.


Partnermi organizácie sú: 

 • SBA (Slovak Business Agency) :
  - poradenské služby pre MSP a záujemcov o podnikanie 
  - vzdelávacie služby pre MSP a záujemcov o podnikanie
  - poskytovanie mikropôžičiek
  - rozvoj medzinárodného podnikania 

 • SAPTI (Slovenská asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov):
  - podnikateľská inkubácia

 • NARP (Národná agentúra pre rozvoj podnikania):
  - informačné a poradenské služby pre MSP a záujemcov o podnikanie

 • EK (Európska komisia):
  - implementácia projektov financovaných zo zdrojov EK

 • SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora):
  - vzdelávacie aktivity, semináre, konferencie

 • TU KE (Technická univerzita v Košiciach):
  - vzdelávacie aktivity, kooperácia v rámci projektov výskumu a vývoja (VaV) 

 • PSK (Prešovský samosprávny kraj):
  - implementácia projektov na báze regionálneho rozvoja
 
  24.4.2017 | Autor: RPIC Prešov | O NÁS | zobrazené: 40755 krát | Zdieľajte na facebooku