Európska platforma pre regionálne environmentálne služby

Aktuálne prebiehajúci projekt EURESP+


Názov projektu

EURESP + (Európska platforma pre regionálne environmentálne služby)

Partneri projektu

  • Španielsko
  • Nemecko
  • Taliansko
  • Bulharsko
  • Estónsko
  • Poľsko
  • Slovensko

Trvanie projektu

11/2011 - 11/2013

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet:
Rozpočet RPIC Prešov: 120.000,- €

Cieľ projektu

Poskytovaním proaktívnych služieb podporiť malé a stredné podniky pri zlepšovaní
svojej enviromentálnej výkonnosti.

Aktivity projektu

Semináre a školenia
Zodpovedanie otázok
Analýzy energetickej efektívnosti
Posúdenie súladu s envirolegislatívou
Databáza poskytovateľov enviroslužieb v regióne

Výstupy projektu

15 analýz energetickej efektívnosti
10 posudkov súladu s envirolegislatívou
6 seminárov a školení
50 zodpovedaných otázok
Databáza poskytovateľov enviroslužieb
Štúdia troch vybraných odvetví a ich potrieb v oblasti energetiky a životného
prostredia


Web stránka projektu

www.euresp-plus.net
 
  15.7.2013 | Pridal: Rpicpo | Realizované | zobrazené: 3142 krát | Zdieľajte na facebooku