EURESP

Platforma pre európsku regionálnu environmentálnu podporu

Názov projektu

EURESP

(Platforma pre európsku regionálnu environmentálnu podporu)

Partneri projektu

s   Španielsko

s   Nemecko

s   Taliansko

s   Poľsko

s   Slovensko

Trvanie projektu

03/2010-03/2012

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 1 152 500 EUR, Slovensko: 112 500 EUR

Cieľ projektu

Zlepšiť environmentálnu výkonnosť MSP.

Aktivity projektu

s   Workshopy/semináre/školenia

s   Poskytovanie environmentálnych služieb pre MSP

s   Sektorové štúdie

s   Web portál „Zlepšite svoju environmentálnu výkonnosť“

s   Prehľad poskytovateľov environmentálnych služieb

Výstupy projektu

20 auditov a posudkov

6 seminárov a školení

60 zodpovedaných otázok

Databáza poskytovateľov enviro služieb v regióne

Web stránka projektu

www.euresp.net

 
  5.8.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | EURESP | zobrazené: 16560 krát | Zdieľajte na facebooku