Ambasádorky podnikateliek (Boosting the Female Entrepreneurship in Slovakia)

Názov projektu

Ambasádorky podnikateliek (Boosting the Female Entrepreneurship in Slovakia)

Partneri projektu

s   Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

s   Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

s   Top centrum podnikateliek

s   The INTEGRA Foundation Slovakia

s   Ekonomická univerzita v Bratislave

s   The Mother Centre Macko

s   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Trvanie projektu

08/2009-06/2011

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 95 173, 29 EUR, RPIC Prešov: 18 609, 98 EUR

Cieľ projektu

Podpora podnikania žien na Slovensku.

Aktivity projektu

s   Výber nezamestnaných žien

s   Výber ôsmich ambasádoriek

s   Organizovanie motivačných seminárov

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

 

 
  1.8.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 3108 krát | Zdieľajte na facebooku