STOP4business

Udržateľná technológia ponúka perspektívu pre podniky (Sustainable Technology offers Prospectiveness 4 business)

Názov projektu

STOP4business

Partneri projektu

s  16 partnerov v rámci siete Enterprise Europe Network z 13 krajín (Nemecko, Rakúsko, Turecko, Maďarsko, Luxembursko, Česká republika, Švédsko, Španielsko, Dánsko, Belgicko, Slovensko, Taliansko, Slovinsko)

s  13 pridružených partnerov z ďalších piatich krajín

Trvanie projektu

12/2009-12/2011

Rozpočet projektu

 

Cieľ projektu

Podpora podnikania v stavebníctve so zreteľom na trvalo udržateľnú výstavbu.

Aktivity projektu

s   Organizovanie predkooperačných konferencií, seminárov, školení a individuálna podpora podnikateľov, kooperačné podujatia počas nasledujúcich veľtrhov a výstav: 

  • Turkey Build, Istanbul, Turecko, 6.-8. 5. 2010,
  • EuroSun Conference, Graz, Rakúsko, 29.9.-1.10. 2010,
  • Pollutec, Lyon, Francúzsko, 2.-5. 12. 2010,
  • Stavební veletrhy Brno, Česká republika, apríl 2011.

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

http://www.stop4business.eu/

 
  2.8.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 3340 krát | Zdieľajte na facebooku