smE-POWER

Názov projektu

smE-POWER

Partneri projektu

s   Nemecko

s   Francúzsko

s   Švajčiarsko

s   Veľká Británia

s   Rumunsko

s   Litva

s   Slovensko

s   Cyprus

s   Írsko

s   Izrael

Trvanie projektu

11/2005-11/2007

Rozpočet projektu

Rozpočet partnera 7: 56 370 EUR

Cieľ projektu

Rozvoj aktivít orientovaných na integráciu malých a stredných podnikov (MSP) z výrobnej sféry a s inovatívnym potenciálom do medzinárodných tematických skupín pre ich participáciu na projektoch 6. a 7. rámcového programu EÚ, ktoré podporujú inovačný potenciál MSP cestou koordinácie a financovania ich vedecko-výskumných aktivít a potrieb. Projekt sa zároveň venuje aj medzinárodnej spolupráci partnerov v oblasti riadenia procesu inovácií v prostredí MSP a tvorbe vhodného inovačného prostredia na úrovni tvorby regionálneho rozvoja.

Aktivity projektu

 

Výstupy projektu

 

Web stránka projektu

 

 
  19.7.2013 | Pridal: Rpicpo | Realizované | zobrazené: 1586 krát | Zdieľajte na facebooku