Karpatské podnikateľské centrum

Názov projektu

Karpatské podnikateľské centrum

Partneri projektu

 Projekt bol geograficky zameraný na 5 karpatských štátov: Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko. Partnerom projektu na Slovensku bolo RPIC Prešov. 

Trvanie projektu

 

Rozpočet projektu

 

Cieľ projektu

 

  • Registrovať firmy do databázy firiem Market Base, prostredníctvom ktorej môžu podnikateľské subjekty vyhľadať firmy z rôznych odvetví ponúkajúce/hľadajúce produkty a služby v konkurencieschopných cenách z regiónu Karpát.
  • Vypracovať študijné materiály z oblasti medzinárodnej spolupráce (vrátane vzorov obchodných zmlúv) v piatich jazykových verziách.

Aktivity projektu

 

Výstupy projektu

 Databáza firiem a študijné materiály.

Web stránka projektu

 http://marketcontact.eu

Projekt Karpatské podnikateľské centrum bol iniciatívou Karpatského inštitútu v Poľsku (Instytut Karpacki) v rámci priority 9 Regionálna politika a cezhraničné aktivity finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (podpora poskytnutá Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom).

 
  20.7.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Realizované | zobrazené: 1580 krát | Zdieľajte na facebooku