COSME-Program pre konkurencieschopnosť podnikov s dôrazom na malé a stredné podniky (2014-2020)

Budúcnosť Enterprise Europe Network, od roku 2014, bude financovaná prostredníctvom "EÚ Programu pre konkurencieschopnosť podnikov s dôrazom na malé a stredné podniky (2014-2020)", sa stane "nástupcom" súčasného programu konkurencieschopnosť a inovácie (CIP ) 2007-2013.

Ciele
• uľahčiť prístup k financiám pre malé a stredné podniky (MSP)
• vytvárať priaznivé prostredie pre zakladanie podnikov a rast
• podporovať podnikateľskú kultúru v Európe
• zvýšiť udržateľnosť konkurencieschopnosti podnikov v EÚ
• pomáhať malým podnikom pôsobiť mimo svojej domovskej krajiny a zlepšovať ich prístup na trhy

COSME bude
• zabezpečovať kontinuitu s iniciatívami a akciami už prijatých v rámci programu podnikania a inovácii (EIP), ako je Enterprise Europe Network, v nadväznosti na výsledky a získané poznatky. 
• pokračovať v mnohých úspešných prvkoch EIP pre zjednodušenie riadenia programu, aby bolo jednoduchšie ťažiť pre podnikateľov a malé firmy. 
• podporovať, dopĺňať a pomáhať koordinovať kroky členských krajín EÚ. COSME bude konkrétne riešiť nadnárodné problémy, ktoré - vďaka úsporám z rozsahu a demonštračnému efektu - možno účinnejšie riešiť na európskej úrovni. 

Očakávané výsledky
• jednoduchší prístup k financiám pre podnikateľov a malé firmy
• viac prominentnú rolu samostatnej zárobkovej činnosti a rozvoja podnikania ako dôležité zdroje rastu a vytvárania pracovných miest
• v jednotlivých krajinách EÚ: posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu, viac podnikateľov a vyššia miera zamestnanosti. 

Hlavní príjemcovia
• Existujúci podnikatelia (malé a stredné podniky, najmä) - ľahší prístup k financovaniu rozvoja, konsolidácie a rastu ich podnikania. 
• Budúci podnikatelia (vrátane mladých ľudí) - pomoc pri zakladaní vlastného podnikania. 
• Národné, regionálne a miestne orgány - nástroje pre efektívnu reformu politiky: spoľahlivé, celoeurópske údaje a štatistiky, osvedčené postupy a finančná podpora pre testovanie a zlepšiť trvalo udržateľné riešenie pre zlepšenie celkovej konkurencieschopnosti.

Program bude oficiálne spustený 1.1.2014.

Bližšie informácie nájdete na http://ec.europa.eu/cip/cosme/ (stránka je momentálne v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku)
 
  4.10.2013 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 2687 krát | Zdieľajte na facebooku