Prijaté programy COSME a Horizont 2020

COSME
Európska komisia privítala dňa 21. novembra prijatie programu COSME Európskym parlamentom. S rozpočtom 2,3 € miliárd na obdobie 2014-2020 je COSME (Programme for the Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises) Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov v EÚ, na podporu podnikateľskej kultúry a podporu zakladania a rastu MSP. Tieto ciele budú splnené zlepšením:
• Prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, 
• Prístupu na trhy vrámci EÚ, ale aj na globálnej úrovni.

Prístup na trhy pozostáva z konkrétnych podporných služieb pre podniky, ktoré majú byť poskytované najmä prostredníctvom sietí Enterprise Europe Network. Tie sa zameriavajú na internacionalizáciu MSP, uľahčenie obchodnej expanzie a na cezhraničné partnerstvá. IPR asistenčné služby sú tiež k dispozícií v Európe, Číne, ASEAN (Združenie národov juhovýchodej Ázie) a Mercosur regiónoch.

Rámcové podmienky pre podnikanie, a podnikanie a podnikateľská kultúra.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, komisár pre priemysel a podnikanie, uviedol: "Som obzvlášť potešený hlasovaním Európskeho parlamentu, pretože to je výsledok mnohomesačnej tvrdej práce inštitúcií EÚ. Sme pevne odhodlaní pomôcť európskym podnikom, najmä malým a stredným podnikom, pretože práve tie sú chrbticou hospodárstva EÚ a predstavujú 85% všetkých nových pracovných miest. Majúc toto na pamäti, COSME urobí život malých a stredných podnikov oveľa jednoduchším, a to podporením ich prístupu k financiám; identifikovaním problémov/otázok, ktoré sú kľúčové pre malé a stredné podniky v EÚ."


Horizont 2020, vrátane nástroja pre MSP

Európska komisia tiež uvítala prijatie programu Horizont 2020 Európskym parlamentom, ďalší program EÚ pre výskum a inovácie. S rozpočtom takmer 80 miliárd eur na sedem rokov v období 2014-2020, je Horizont 2020 najväčším výskumným programom EÚ doteraz, a jeden z najväčších financovaný z verejných zdrojov po celom svete. Je tiež jeden z veľmi mála programov v budúcom rozpočte EÚ, v ktorom vidieť silný nárast finančných prostriedkov - takmer 30-percentný nárast v reálnych hodnotách v priebehu súčasného 7. rámcového programu. Členské štáty EÚ musiať dať svoje konečné zapečatené žiadosti na schválenie vopred z prvých výziev na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020, súčasne stanovené na 11. decembra.

Horizont 2020 je úplne nový typ výskumného programu EÚ, ktorý bol navrhnutý tak, aby priniesol výsledky, ktoré prinesú zmeny do života ľudí. Postavený na troch pilieroch – vynikajúca veda, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy – bude financovať všetky druhy činností od hraničnej vedy až k inováciám na trhu.

Program prvýkrát prináša všetky úrovne financovanie EÚ pre výskum a inovácie pod jednou strechou, poskytuje jednotný súbor pravidiel a bude radikálnym lomítkom byrokracie. Hlavným cieľom je súdržnejší, jednoduchší program, ktorý uľahčuje účasť, a to najmä pre menšie výskumné organizácie a malé a stredné podniky.


Čo ponúka pre malé a stredné podniky?

Malé a stredné podniky sú vyzývané k účasti v rámci celého programu Horizont 2020. Môžu sa zapojiť do projektov spolupráce v rámci konzorcia, alebo usilovať o podporu prostredníctvom nového špecializovaného nástroja pre MSP pre vysoko inovatívne menšie podniky. Integrovaný prístup a úsielie by mali viesť minimálne 20%, alebo okolo 8.65€ miliárd, z celkových spoločných rozpočtov na dosiahnutie špecifického cieľa, "Vedúce postavenie v základných a priemyselných technológiách" (LEITs) a "Spoločenské výzvy" pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky budú mať zásadný význam pre dosiahnutie tohto cieľa. V priebehu programu Horizont 2020, najmenej 3 bilióny eur bude pridelených malým a stredným podnikom.

 
  3.12.2013 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 2772 krát | Zdieľajte na facebooku