Prenájom priestorov v RPIC PrešovPriestory a služby TIC sú určené:
 • Začínajúcim podnikateľom
 • Existujúcim podnikateľom
 • Podporným organizáciám pre podnikateľov
 • Komerčným firmám
Štruktúra priestorov
Budova sídla RPIC Prešov je 4 – podlažná, kancelárske priestory sú k dispozícií na troch poschodiach. Celková plocha zrekonštruovaných priestorov je 2 300 m2. RPIC Prešov disponuje nasledovnými priestormi určenými na prenájom firmám umiestneným v Technologickom inkubátorov centre (TIC), ako aj externým záujemcom:

Recepcia
Informačné služby poskytované pracovníkmi recepcie sú k dispozícií v pracovných dňoch od 6.30 do 21.00 hod.

Kancelárske priestory
Celkom je k dispozícií 31 kancelárskych priestorov o celkovej ploche 938 m2 . Rozlohy kancelárií sú od 15 do 80 m2. Priestory sú určené začínajúcim MSP, jestvujúcim podnikateľom, podporným organizáciám pre podnikateľov a komerčným firmám. Záujemcovia o vstup do TIC môžu využívať vyhradené priestory a služby inkubátora už v prípravnej fáze vstupu, napr. pri vypracovaní podnikateľských plánov a pod. (predinkubátorové služby). Priestory sú štandardne vybavené telefónnou a počítačovou sieťou.

Počítačová učebňa
Počet miest: 12
Počet PC: 13 (12 plus lektor)
Vybavenie: data projektor, spätný projektor, magnetická písacia tabuľa, flip-chart, pripojenie na internet.

Zasadačky, konferenčné priestory
Jedná sa o moderne vybavené miestnosti s kapacitou 16, respektíve 56 miest na sedenie, pričom každé miesto je vybavené aj odkladacou plochou na písanie. 

Súčasťou možného vybavenia týchto priestorov sú aj nasledujúce technické doplnky a možnosti:
 • data projektor
 • pripojenie na internet a telefónnu linku
 • magnetická písacia tabuľa, flip-chart
 • prenosné plátno na premietanie
 • využívanie kuchynky pre prípravu občerstvenia
Svojimi možnosťami sú tieto priestory veľmi vhodnými pre usporadúvanie rôznych prezentácií výrobkov a služieb, školení, odborných seminárov a podobne. Keďže objekt je strážený, je možné tieto priestory využívať v denných aj večerných hodinách, resp. v pracovných a po dohode aj v nepracovných dňoch.
 • Spoločné výstavné priestory
 • Spoločné kuchynské priestory (3)
 • Skladové priestory
Technická infraštruktúra
Inkubátorové firmy môžu využívať telefónnu a počítačovú sieť (vlastná telefónna ústredňa a server) .

Zasadačky, konferenčná miestnosť, počítačová učebňa, kancelárska a konferenčná technika sú k dispozícií inkubátorovým firmám a na prenájom externým firmám.

 
 • Podnikateľská inkubácia
  15.11.2022 | Pridal: Rpicpo | Bannerová reklama | zobrazené: 14079 krát | Zdieľajte na facebooku