eCertis

Chcete sa zúčastniť na verejnom obstarávaní v zahraničí a neviete, ktoré dokumenty predložiť zahraničnému obstarávateľovi?

e-Certis je informačný systém, ktorý vám pomôže identifikovať rôzne certifikáty požadované v postupoch verejného obstarávania v celej EÚ.

Ak ste európska spoločnosť, ktorá sa chce zúčastniť na verejnom obstarávaní, alebo ak ste verejným obstarávateľom, ktorý vyhodnocuje ponuky prijaté od uchádzačov z rôznych členských štátov, e-Certis vám môže pomôcť pochopiť, aké doklady požaduje alebo poskytuje druhá strana. Jednoducho zadajte popis dokumentu použitého na preukázanie splnenia kritérií vylúčenia alebo výberu v danom postupe. Vyhľadávacia funkcia je podporovaná v ktoromkoľvek z jazykov EÚ.

Upozorňujeme, že e-Certis je referenčným nástrojom a nie právnou službou. Nezaručuje, že informácie vyplývajúce z dopytu budú zahraničným verejným obstarávateľom uznané za platné. Je to len informačný nástroj, ktorý vám pomôže identifikovať správne doklady a osvedčenia, ktoré sú najčastejšie požadované v rámci postupov verejného obstarávania v rôznych členských štátoch. Informácie obsiahnuté v databáze poskytujú vnútroštátne orgány a pravidelne ich aktualizujú.

 
  14.6.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 3441 krát | Zdieľajte na facebooku