Elektronická platforma vs. spoločnosti

V súčasnosti prebieha zber dát pre štúdiu o údajoch v rámci vzťahov elektronická platforma vs. spoločnosti. Využívate k svojmu podnikaniu el. platformy ako napr. Amazon, eBay, Expedia, Tripadvisor, Google Play, Facebook, Twitter a pod.? Potom je štúdia určená pre Vás.

Spoločnosť VVA Economics & Policy v súčasnosti realizuje v mene Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky) štúdiu o údajoch v rámci vzťahov elektronická platforma vs. spoločnosti.

Cieľom tejto štúdie je posúdiť:

  • Ktoré kategórie údajov podniky a spotrebitelia vytvárajú prostredníctvom online platforiem;
  • Ku ktorým kategóriám údajov majú podniky prístup, ku ktorým nemajú a ako tieto údaje opätovne používajú;
  • Aké ekonomické dopady má sprístupnenia dát a ich opätovné využívanie na podniky a na platformy;
  • Aké by boli dôsledky väčšieho sprístupnenia dát pre spoločnosti a platformy. 
V rámci štúdie sa majú zhromaždiť názory MaSP, pretože práve malé podniky predstavujú prevažnú väčšinu spoločností v EÚ. Vaše názory sú veľmi dôležité, aby mohli byť výsledky prieskumu reprezentatívne.
Navyše, online trhy sú obzvlášť užitočné pre malé a veľmi malé podniky, keďže majú tendenciu realizovať väčšiu časť svojho predaja prostredníctvom týchto trhov než väčší maloobchodníci. Vaše odpovede na tieto otázky sú preto veľmi cenné.

Cieľovou skupinou sú:

A) malé a stredné podniky, ktoré používajú multilaterálne platformy, ktoré používajú európski podnikatelia na interakciu so súkromnými spotrebiteľmi v nasledujúcich kategóriách:

  • Online trhy / elektronický obchod (napr. Amazon, eBay)
  • Pohostinské odvetvie (napr. Hotels.com, Expedia)
  • Používateľské hodnotenia (napr. Tripadvisor)
  • Obchody s aplikáciami (napr. Google Play, Apple)
  • Online sociálne médiá (napr. Facebook, Twitter)
B) MaSP, ktoré používajú tieto platformy na reklamu.

Pozývame Vás vyplniť tento dotazník:
http://www.surveygizmo.com/s3/3773759/Data-access-and-portability-for-businesses-on-platforms-BUSINESSES

 
  11.10.2017 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 2156 krát | Zdieľajte na facebooku