Výzva pre začínajúce podniky poskytujúce inovatívne riešenia filtrácie vody

Luxemburská spoločnosť ponúka úspešnému kandidátovi možnosť urýchliť vývoj produktu a prístup na trh prostredníctvom dohody o technickej spolupráci. Deadline pre žiadosti je 31.5.2018.

Celosvetová oceliarska a železiarska priemyselná spoločnosť so sídlom v Luxemburgu hľadá začínajúce podniky s vyvinutým validovaným riešením pre filtrovanie vody schopných odstrániť vysoký podiel častíc jemného piesku z procesnej vody. Luxemburská spoločnosť ponúka úspešnému kandidátovi možnosť urýchliť vývoj produktu a prístup na trh prostredníctvom dohody o technickej spolupráci. 
Deadline pre žiadosti je 31.5.2018. 

Technická požiadavka
Pre požadovaný systém filtrácie vody, nasledujúca konštrukčná špecifikácia by mala brať do úvahy:
A. Vstupný systém:
- Jemnosť obsahu procesnej vody: ≤3.000 mg/l
- Hustota kalu: 2,5-2,7 kg/l
- Fyzikálne vlastnosti jemného kalu: sklená štruktúra zŕn, ostrý (vrátane ihiel), veľkosť častíc ≤1 mm
- Chemické vlastnosti jemného kalu: SiO2 (35%), CaO (40%), Al2O3 (15%), MgO (8%), iné (2%)
- Prietok vody: 2.000 m3/h
- Teplota vody: 30 – 95 °C
- Tlak vody: atmosférický
- Charakteristické rozloženie veľkosti jemných častíc: medzi 1 až 700 mikrometrov
- Typické vlastnosti vody:
o hodnota pH: 6-9
o vodivosť: <12.000 μS/cm
o chloridy: <3000 mg/l
B. Výstupný systém
- Jemnosť obsahu vo vode: ≤30mg/l
- Maximálna veľkosť častíc: ≤50 mikrometrov

Kontakt na zahraničnú firmu, ktorá zverejnila svoju požiadavku na spoluprácu Vám radi poskytneme. Stačí ak po kliknutí na ponuku vyplníte formulár "Request more information" a zadáte kontaktné mesto Prešov a kontaktnú organizáciu RPIC Prešov. Množstvo ďalších ponúk na spoluprácu nájdete v anglickom jazyku v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network. Ak poznáte slovenskú firmu, ktorá vyššie uvedený produkt/y  vie dodať, dajte nám vedieť a my ho radi oslovíme. Napomôžete tak slovenským firmám k zákazkam.
 
  9.5.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 1696 krát | Zdieľajte na facebooku