Holandský predajca hľadá nové metódy a technológie na monitorovanie a kontrolu kvality ovocia a zeleniny v supermarketoch

Spoločnosť hľadá riešenia, ktoré by sa dali vyskúšať v primeranom časovom období.

TRNL20200204001: Holandská popredná maloobchodná organizácia hľadá nové metódy a technológie na zlepšenie sledovania a kontroly kvality ovocia a zeleniny v supermarketoch. Spoločnosť hľadá partnerov na vývoj aplikácií v rámci dohody o technickej spolupráci. Táto požiadavka sa týka inovačnej výzvy uverejnenej na otvorenej platforme. 

Technická špecifikácia
K tejto výzve môžu prispieť tieto disciplíny:
Computer vision, senzorová technológia, procesná technológia, monitorovací softvér, svetelná technológia, chladiace technológie

Typ a úloha partnera
Typ:
Organizácie a spoločnosti so skúsenosťami s vývojom a uplatňovaním: 
Computer vision, senzorovej technológie, procesnej technológie, monitorovacieho softvéru, svetelnej technológie, chladiacej technológie a iných technológie, ktoré môžu pomôcť znížiť stratu produktov v obchode. 
Úloha:
Spoločný vývoj novej metódy kontroly kvality v supermarketoch. 
Preskúmanie užívateľských aplikácií najnovších technológií v oblasti kvality. 
Vývoj technológií a procesov s cieľom poskytnúť zamestnancom prehľad. 
Vývoj metód a monitorovanie kvality v obchodoch. 

 
  18.2.2020 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 881 krát | Zdieľajte na facebooku