Aký je rozdiel medzi vyslaním a pracovnou cestou zamestnanca?

Vyslanie zamestnanca v rámci EÚ nie je možné zamieňať s pracovnou cestou. Pre porovnanie uvádzame niekoľko zásadných rozdielov. Prečítajte si.

Vyslanie zamestnanca (napr. ponúkanie služieb zahraničným klientom - inštalácia zariadení):

  • charakteristické dočasnosťou
  • zamestnanec cestuje do členského štátu EÚ za účelom vykonávať tam prácu v zmysle poskytovania služieb svojho zamestnávateľa, t. j. poskytnutia služby v prospech zahraničného užívateľa (prijímateľa) služby
  • potrebné uzavrieť so zamestnancom dohodu o vyslaní, t. j. zamestnanec musí s vyslaním súhlasiť
  • vyslanému zamestnancovi sa upravujú pracovné podmienky podľa práva členského štátu EÚ, na ktorého územie je vyslaný.

Pracovná cesta (napr. účasť na konferencii, veľtrhu, či obchodné rokovanie):

  • bez časového ohraničenia
  • zamestnanec cestuje do členského štátu EÚ za účelom vykonávania práce v mene a v prospech svojho zamestnávateľa, nie za účelom vykonávania práce pri poskytovaní služieb
  • nie je potrebné uzavrieť so zamestnancom žiadnu dohodu
  • zamestnanca možno vyslať pracovne do členského štátu EÚ aj bez jeho súhlasu (ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve)
  • zamestnanec má rovnaké pracovné podmienky, aké má dohodnuté u svojho zamestnávateľa.

Rada: Ako sme už uviedli, vyslanie zamestnancov je charakteristické svojou dočasnosťou. Ak chce slovenský podnikateľ vykonávať svoju činnosť v inom členskom štáte EÚ dlhodobo, odporúčame skôr založenie spoločnosti alebo jej organizačnej zložky vo vybranej členskej krajine.  

Máte otázky ? Opýtajte sa nás na een@rpicpo.sk

 
  27.3.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 2851 krát | Zdieľajte na facebooku