Ako môžem aj ja obchodovať so štátom?

Tento dokument bol vytváraný s cieľom napomôcť malým a stredným podnikateľom v účasti vo verejnom obstarávaní. Príručku nájdete v článku.

Odbor dohľadu Úradu pre verejné obstarávanie pripravil príručku, ktorá Vám pomôže s odpoveďou na otázku: "Ako môžem aj ja obchodovať so štátom?" 

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM,: "... som veľmi rád, že na Úrade pre verejné obstarávanie, konkrétne u kolegov z Odboru dohľadu, vznikla iniciatíva vypracovať ucelený dokument, ktorý má za cieľ vzdelávať túto skupinu hospodárskych subjektov, komplexnejšie im priblížiť ich možnosti, jednotlivé právne inštitúty a zároveň ich usmerniť tak, aby sa im podarilo zlepšiť, resp. upevniť ich postavenie v procese verejného obstarávania. Rovnako tak dúfam, že malé a stredné podniky budú mať o to väčšiu motiváciu zapájať sa do verejného obstarávania...."

V príručke sa okrem iného dozviete:

  • aké sú Vaše možnosti zapájať sa do zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou, podlimitných a nadlimitných zákaziek
  • za akých podmienok vzniká povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora
  • akými spôsobmi a prostredníctvom akých nástrojov môžete obchodovať so štátom
  • ako vyhľadávať zákazky vo vestníku a ako sa prihlásiť na automatický odber zákaziek týkajúcich sa Vášho predmetu podnikania
  • výhody a práca so systémom EVO, ktorý je v súčastnosti stále najpoužívanejším
  • špecifiká systému EKS, kde sa obchodujú najmä bežne dostupné tovary
  • a ďalšie.  
Túto príručku si môžete stiahnuť tu → https://bit.ly/3bHq9MW
 
  20.5.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Informačné materiály | zobrazené: 1226 krát | Zdieľajte na facebooku