Vyjadrite svoj názor v prieskume o účinnosti verejnej podpory inovácií pre MSP v Európe

Európska výkonná agentúra pre MSP (EASME) spustila zisťovanie názorov na súčasnosť a budúcnosť verejnej podpory inovácií vo svetle návrhu nových opatrení po roku 2021. Dotazník je otvorený do 12.6.2020.

Európska výkonná agentúra pre MSP (EASME) spustila zisťovanie názorov na súčasnosť a budúcnosť verejnej podpory inovácií vo svetle návrhu nových opatrení po roku 2021

Dotazník je otvorený do 12.6.2020.

V rámci siete Enterprise Europe Network sme boli oslovení Európskou komisiou, aby sme získali čo najviac pohľadov firiem a multiplikátorov ohľadne verejnej podpory inovácií.

Cieľom je preskúmať názory MSP a aktérov podporujúcich inovácie v podnikoch (napr. univerzity, inkubátory, výskumné centrá atď.) na najnovšie prekážky inovácie a na očakávania týkajúce sa verejnej podpory inovácií. Je súčasťou štúdie o účinnosti verejnej podpory inovácií pre MSP v Európe, ktorú začal EASME.

Prieskum chce zhromaždiť nové informácie o:

  1. Hlavných faktoroch, ktoré brzdia inováciu v MSP, najmä vzhľadom na nedávny vývoj technológií a trhu;
  2. Formách podpory inovácií získanej v priebehu posledných troch rokov;
  3. Úrovni spokojnosti s existujúcou podporou inovácií;
  4. Medzerách v podpore inovácií a návrhy na zlepšenie.

Údaje budú anonymizované a použité Európskou komisiou výhradne na analýzu aktuálneho stavu a prípravu nových opatrení. Vyplnenie dotazníka trvá asi 10-15 minút. Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník nájdete TU.

 
  2.6.2020 | Autor: Sekcia projektového riadenia | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 935 krát | Zdieľajte na facebooku