Cezhraničné poskytovanie služieb a vysielanie pracovníkov - aktualizácia september 2022

Enterprise Europe Network pri Centre pre regionálny rozvoj ČR aktualizovalo vo februári 2021 publikáciu "Ako správne cezhranične poskytovať služby a vysielať pracovníkov".

Publikácia je zameraná predovšetkým na problematiku správneho cezhraničného poskytovania služieb, ale venuje sa tiež všeobecným právnym a daňovým otázkam. Ponúka základný prehľad o tom, ako postupovať v konkrétnych prípadoch. 
Obsahuje množstvo odkazov na formuláre a zdroje, ktoré umožňujú rýchly prehľad a uplatnenie správneho postupu.

Publikáciu nájdete na tomto linku: https://www.crr.cz/wp-content/uploads/documents/2024/01/02/1704193035_Jak_spravne_poskytovat_sluzby_2024_leden.pdf

 
  23.2.2021 | Autor: Sekcia projektového riadenia | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 5380 krát | Zdieľajte na facebooku