Publikácia: Vysielanie pracovníkov do krajín Dánsko, Fínsko a Švédsko

V júni 2018 bola odsúhlasená revízia smernice o vysielaní pracovníkov, nové pravidlá aplikujú od 30. 7. 2020.

Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita. Vnútorný trh Európskej únie je jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať.

Publikácia je zameraná predovšetkým na cezhraničné poskytovanie služieb a s tým spojené vysielanie pracovníkov vo vybraných krajinách. Nakoľko mnohí podnikatelia majú záujem poskytovať služby v zahraničí len jednorázovo resp. nie natrvalo, prichádza do úvahy využitie inštitútu cezhraničného poskytovania služieb, ktorý umožňuje podnikateľovi poskytovať služby aj na území iného členského štátu EÚ, a to len na základe oprávnenia jeho domovského štátu. 

 
  26.11.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | Informačné materiály | zobrazené: 890 krát | Zdieľajte na facebooku