Horizont Európa - kaskádové granty (november 2021)

Prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové financovanie najmä z bežiacich projektov programu Horizont 2020.

Kód výzvy: HE1/2021O

Oprávnení žiadatelia:
  • žiadateľmi môžu byť zväčša startupy, malé a stredné podniky
  • medzi oprávnených žiadateľov v niektorých výzvach patria aj výskumné tímy, výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, rôzni inovátori (jednotlivci), digitálne inovačné huby či samosprávy.

Čo je cieľom kaskádového financovania?

  • výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free)
  • podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP).
  • riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
  • integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

Indikatívna alokácia výzvy:

  • podpora pri kaskádových grantoch sa pohybuje zvyčajne v rozmedzí 10 - 200 tisíc eur
 
  16.11.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1065 krát | Zdieľajte na facebooku