Inovačné poukážky - Slovensko 2.0 (2022)

Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb.

Cieľ inovačných poukážok:

 • prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska
 • pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa
Oprávnení žiadatelia:
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby:
 • ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
 • ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
 • ktorým nebola preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE
 • slovenské firmy, ktoré podnikajú minimálne jeden rok
Oprávnené aktivity:
 • v rámci tejto výzvy sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritných oblastí
A) Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou;
B) Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve
C) Systémy odolných a zdravých potravín.
 • presný zoznam všetkých oprávnených aktivít nájdete TU
Finančné podmienky:
 • výška inovačnej poukážky je minimálne 2 000 EUR do maximálne 10 000 EUR s intenzitou pomoci do 85% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu inovačného projektu
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania žiadateľovi môže byť poskytnutá pomoc vo forme inovačnej poukážky v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát
výzva vyhlásená 04. 07. 2022
dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola 4. 8. 2022, alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov

 
  6.7.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 574 krát | Zdieľajte na facebooku