Povinnosť zapísať do obchodného registra niektoré osobné (identifikačné) údaje osôb

Ako postupovať pri podaní návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do konca septembra 2022? Od októbra 2020 sa novelou zákona o obchodnom registri rozšírila povinnosť zapísať do obchodného registra niektoré osobné (identifikačné) údaje osôb, a to o dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené (napr. číslo občianskeho preukazu či pasu).

Podanie elektronického návrhu pozostáva z nasledovných krokov:
Príprava a vyplnenie zmenového formulára
Ide o povinnú prílohu zápisu, preto si ju pripravte ako prvú. Prostredníctvom tohto formulára doplníte chýbajúce údaje o spoločníkoch či konateľoch. Ak prikladáte aj splnomocnenie či čestné vyhlásenie, uvediete to v tomto formulári ako prílohu. Prílohy si uložíte na disk.
Vyhľadanie a potvrdenie služby
Na portáli www.slovensko.sk treba v pravej časti kliknúť na sekciu „Nájsť službu“. Po jej zobrazení stačí do časti vyhľadávania „Názov inštitúcie alebo úradu“ zadať: „Obchodný register“ (prípadne „Názov elektronickej služby“ zadať priamo: Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri) a dať vyhľadať. Po vyhľadaní treba kliknúť na tlačidlo „Služba“.
Prihlásenie používateľa
V prípade, že bol používateľ prihlásený ešte pred vyhľadaním elektronickej služby, zobrazí sa už rovno príslušný elektronický formulár. V opačnom prípade (ak prihlásený nebol), bude musieť zadať svoje prihlasovacie údaje a až po prihlásení sa formulár zobrazí.
Vyplnenie formulára
Následne je v časti označenej ako Elektronický dokument potrebné odpovedať na otázku „Aký typ podania podávate?“ zvolením „Zmena“. Potom sa zobrazí otázka, či používateľ dopĺňa výlučne identifikačné údaje v zmysle zákona č. 403/2021 Z. z. , kde treba vybrať „Áno“.

Ďalej sa vyplní druhá otázka „Aká je právna forma subjektu?“ zvolením príslušnej formy obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), ktorej sa týka doplnenie identifikačných údajov. Na záver treba ešte vypísať kontaktný e-mail a kliknúť na „Pokračovať“.

Pripojenie a odoslanie príloh
Posledným krokom je pripojenie príloh – zmenového formulára (návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra), resp. iných príloh, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podpísať ich môžete priamo v slovensko.sk. Nakoniec treba podpísať celý formulár a už len kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.
 
  4.8.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Poradenstvo | zobrazené: 1048 krát | Zdieľajte na facebooku