Aktuálne výzvy 9/2022

Aktualizovali sme zoznam prebiehajúcich výziev. Nepremeškajte príležitosť na financovanie svojich projektov. Výzvy nájdete v článku.

Novinky pre podnikateľov

→Výzva z Modernizačného fondu zameraná na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti. Viac. 

→Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (2022). Cieľom výzvy je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).Viac. 

→Startup Voucher 2022. Chcete posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň? Ak ste začínajúci podnikateľ alebo firma s inovatívnym nápadom, prihláste sa a získajte až 20 000 EUR a služby na nezaplatenie. Viac. 

→Podpora digitálneho a podnikateľského vzdelávania (2022). Výzva je zameraná na podporu organizovania vzdelávacích kurzov či týždenných škôl a ďalších foriem vzdelávania. Viac.

→Podpora TV a online projektov (2022). Podpora je určená pre nezávislé európske produkčné spoločnosti, ktoré ako majoritní producenti chcú produkovať audiovizuálne diela primárne určené na televízne alebo online vysielanie na medzinárodnej úrovni. Viac.

→Grantové kolo Nadácie Granvia (2022). Projekty podpory sa musia týkať oblastí dlhodobo zastrešovaných Nadáciou Granvia ako sú sociálna inklúzia a podpora vzdelávania. Viac. 

→Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2022). Výzva je zameraná na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Viac.

→Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (2022). Výzva je zameraná na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Viac. 

→Voucher poukážky na procesný audit. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Viac. 

→Výzva pre iniciatívy ľudia ľuďom v pohraničnom regióne SK - UA (2022). Viac.

V prípade otázok nás kontaktujte na een@rpicpo.sk
 
  13.9.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 404 krát | Zdieľajte na facebooku