Zelený sprievodca pre audiovizuálny priemysel

Príručka pre zástupcov audiovizuálneho priemyslu z Poľska a Slovenska bola vypracovaná v rámci projektu „GreenFilmToursim”. Publikácia je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Na základe súčasných poznatkov a skúseností a na základe platných dokumentov sme vypracovali súbor praktických tipov a odporúčaní, ktoré pomáhajú plánovať a následne realizovať riešenia neutralizujúce vplyv audiovizuálnej produkcie na životné prostredie. V nižšie uvedenom materiáli sme predstavili osvedčené postupy vo filmovom odvetví, ktoré zobrazujú ekologické riešenia realizované filmovými štábmi v rôznych krajinách Európy, s osobitným dôrazom na Poľsko a Slovensko.

Sprievodca bol pripravený s ohľadom na každého člena filmového, televízneho alebo reklamného štábu. Je určený pre kľúčové osoby s rozhodovacou právomocou - producentov, režisérov, manažérov divízií, ale aj dodávateľov, postprodukčné spoločnosti a všetkých, pre ktorých je životné prostredie dôležité.

VYHOTOVILA: Národná komora audiovizuálnych producentov 
OBJEDNAVATEĽ: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. v rámci projektu „GreenFilmTourism”.

Príručka pre zástupcov audiovizuálneho priemyslu z Poľska a Slovenska bola vypracovaná v rámci projektu „GreenFilmToursim”. Publikácia je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Príručku nájdete v prílohe

 
  27.9.2022 | Autor: RPIC Prešov | Interreg PL-SK | zobrazené: 312 krát | Zdieľajte na facebooku