Inovačné poukážky na zvládnutie energetickej krízy pre firmy

Cieľom inovačných poukážok je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám, znalostiam, ktoré umožnia presadiť svoj nápad alebo produkt na trhu doma aj v zahraničí. Tiež im podať pomocnú ruku pri vývoji nových, vylepšení existujúcich produktov či pri aplikovaní znalostí a technológií do praxe.

Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje novú výzvu na inovačné poukážky Slovensko 3.0. Podnikatelia pôsobiaci vo všetkých krajoch Slovenska môžu žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie až do výšky 15-tisíc eur.

Finančná pomoc je vo výške od 2 do 15-tisíc eur, SIEA preplatí až 85 % celkových výdavkov podniku, pričom preplatenie je opäť formou predfinancovania. 

Výzvu agentúra vyhlasuje 28. novembra, jej prvé kolo uzavrie 15. januára 2023, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov. Tých je dovedna vyčlenených 1 250 000 eur.

O inovačnú poukážku môžu žiadať firmy, ktoré doteraz v projekte inovujme.sk podporené neboli, majú sídlo na území Slovenska a podnikajú viac než 12 mesiacov. Finančná pomoc je udeľovaná v oblasti energetickej efektívnosti, inteligentných energetických systémov, progresívnych technológií či materiálov. Firmy môžu poukážku použiť na mapovanie a implementáciu nových postupov, na poradenstvo v oblasti zníženia energetickej náročnosti, uskladňovania či prenosu energie, výskum a vývoj inteligentných systémov, no aj na oblasť duševného vlastníctva a transferu technológií.

 
  22.11.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Poradenstvo | zobrazené: 537 krát | Zdieľajte na facebooku