13.12.2022: Inovačné Poukážky – finančná pomoc, ako presadiť nápad alebo produkt doma alebo v zahraničí (webinár)

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov člen siete Enterprise Europe Metwork v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Vás pozýva na webinár pri príležitosti spustenia novej výzvy Slovensko 3.0

Dátum: 13.12.2022
Registrácia do: 09.12.2022 TU
Čas: 10:00- 11:00
Miesto: online prostredníctvom ZOOM

Cieľom inovačných poukážok je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám, znalostiam, ktoré umožnia presadiť svoj nápad alebo produkt na trhu doma aj v zahraničí. Tiež im podať pomocnú ruku pri vývoji nových, vylepšení existujúcich produktov či pri aplikovaní znalostí a technológií do praxe.

Témy webinára budú:
• Ako získať inovačnú poukážku/kreatívny voucher
• Využitie inovačných poukážok/kreatívneho vouchera
• Vaše otázky

Lektori: Mgr. Juraj Petrík, projektový manažér
Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk (SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra.) V poradenskej oblasti sa pohybuje viac ako 10 rokov. V súčasnej dobe pôsobí v Konzultačnom centre v Košiciach, kde sa skoro 5 rokov venuje aktivitám Národného projektu inovujme.sk. Okrem lektorskej činnosti sa venuje poradenstvu žiadateľom o inovačné poukážky.

Ing. Juraj Tury, projektový manažér manažér Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v konzultačnom centre v Košiciach, ktorý pôsobí viac ako 3,5 roka na Národnom projekte Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Na projekte vytvor.me poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo pre MSP a subjekty pôsobiace v podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu.

Podrobnejšie informácie nájdete v pozvánke webinára a brožúre projektu.
V prípade otázok prosím kontaktujte Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk
 

Prílohy

Brožúra [  PDF - 1432,2 kB]
Pozvánka [  DOC - 615 kB]
  25.11.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Vzdelávanie | zobrazené: 500 krát | Zdieľajte na facebooku