Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“), za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

Cieľová skupina projektu
Malé a stredné podniky ( ďalej „MSP” )

Podaktivity
A. Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP (kreatívny priemysel) v regiónoch
Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK
B. Stimulácia inovačného procesu v regiónoch s využitím výstupov KP
Stimulácia inovačného procesu v BSK s využitím výstupov KP

Oblasť KP je vymedzená nasledovnými odvetviami
  • reklama a marketing
  • architektúra
  • IKT - programovanie
  • dizajn
V rámci projektu budú na celom území Slovenskej republiky realizované aktivity zamerané na podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP a aktivity zamerané na stimuláciu inovačného procesu s využitím výstupov KP, kde kľúčovou aktivitou bude poskytovanie kreatívnych voucherov.

 
  1.12.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Poradenstvo | zobrazené: 325 krát | Zdieľajte na facebooku