Spájanie strojov s ľuďmi, procesom a technológiou

MIND4MACHINES je projekt Horizont 2020 financovaný Európskou komisiou, ktorý vedie Istanbulská priemyselná komora (ICI) a je fúziou medzi združeniami podnikov, klastrami MSP, výskumnými organizáciami, obchodnými a priemyselnými komorami a agentúrami regionálneho rozvoja. Projektové konzorcium tvorí 11 európskych partnerov z 8 európskych krajín

Cieľom projektu je vytvoriť rozsiahle demonštrátory na testovanie radu digitálnych riešení technológií poskytujúcich malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom, ktoré umožnia výrobným spoločnostiam zapojeným do projektu čeliť výzvam priemyslu v oblasti digitalizácie a udržateľnosti. Výrobné spoločnosti môžu využiť otvorený inovačný priestor MIND4MACHINES na hľadanie riešení pre digitalizáciu výrobných procesov

 
  21.12.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | Informačné materiály | zobrazené: 369 krát | Zdieľajte na facebooku