Správa z verejnej konzultácie k pripravovanému projektu GFT 2.0

Pozývame vás, aby ste si prečítali správu z verejnej konzultácie k pripravovanému projektu GFT 2.0

Pozývame vás, aby ste si prečítali správu z verejnej konzultácie, ktorej cieľom bolo poskytnúť miestnym orgánom, filmovému a kreatívnemu priemyslu, organizáciám cestovného ruchu, kultúrnym inštitúciám a obyvateľom príležitosť vyjadriť svoj názor na projekt, ako aj predložiť pripomienky, postrehy a nápady.

Možnosť konzultácie vyplýva z Príručky programu INTERREG Poľsko-Slovensko 2021-2027, kapitoly 2.5 Participácia s cieľom využiť doterajšie efekty projektu a aktívne zapojiť zainteresované strany do procesu prípravy, ich účasti a vplyvu na aktivity, ktoré sa ich (priamo alebo nepriamo) týkajú.

Pripomienky, názory a posudky, ktoré odzneli počas verejných konzultácií, umožnili spresniť ustanovenia žiadosti o grant tak, aby sa s projektom stotožnila čo najširšia časť spoločnosti a podieľala sa na jeho realizácii.


 

Prílohy

Správa z VK GFT 2.0 [  PDF - 405,9 kB]
  30.6.2023 | Autor: RPIC Prešov - Sekcia projektového riadenia | Interreg PL-SK | zobrazené: 297 krát | Zdieľajte na facebooku