Digitálne vouchery - podať žiadosť je možné už len do 24.11.2023!

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Termín vyhlásenia výzvy: 14.7.2023        
Termín otvorenia výzvy: 14.8.2023    
Dátum uzavretia výzvy: 24.11.2023     
Alokácia: 14 634 000 EUR

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka8 , t.j. :
• osoby zapísané v Obchodnom registri,
• osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Oprávnenosť projektu: Oprávnenými v tejto výzve sú aktivity zamerané na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v nasledovných oblastiach digitalizácie: kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT)
 

Prílohy

FAQ [  PDF - 216,4 kB]
  30.10.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 356 krát | Zdieľajte na facebooku