Finančná Pripravenosť MSP pri budovaní odolnosti a udržateľnosti v súlade s Obchodnými príležitosťami

Podpora vzťahov spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a korporátnymi subjektmi na zdieľanie rizík a odmien má niekoľko foriem vrátane spoločných podnikov, strategických partnerstiev, rozvoja dodávateľov alebo programov financovania. Takáto spolupráca môže uľahčiť prenos znalostí, zvýšiť efektivitu a zlepšiť finančnú stabilitu budovaním dôvery a udržateľnosti v rámci celého hodnotového reťazca. Ak sa k tomu pridá rastúca sila Environmental, Social, and Governance (ESG), často riadená preferenciami spotrebiteľov, vyžaduje sa, aby MSP rozumeli detailom týchto finančných požiadaviek.

Viac informácií nájdete v prílohe.

 

Prílohy

Finančná pripravenosť [  PDF - 504,4 kB]
  23.11.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | Informačné materiály | zobrazené: 176 krát | Zdieľajte na facebooku