AKTUÁLNE VÝZVY

strana 1 / 2
 • Digitálne vouchery - podať žiadosť je možné už len do 24.11.2023!

  Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

  30.10.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Inovačné vouchery

  Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

  17.8.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov

  Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) k dispozícii 10 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

  30.1.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Aktuálne výzvy 9/2022

  Aktualizovali sme zoznam prebiehajúcich výziev. Nepremeškajte príležitosť na financovanie svojich projektov. Výzvy nájdete v článku.

  13.9.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Inovačné poukážky - Slovensko 2.0 (2022)

  Slovenskí podnikatelia majú opäť možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb.

  6.7.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2022)

  PPA zverejnila Výzvu č. 53/PRV/2022 pre podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

  11.4.2022 | Autor: RPIC Prešov | viac...
 • Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov (2022)

  Výzva je zameraná na podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné podniky a veľké podniky.

  10.1.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...