AKTUÁLNE VÝZVY

strana 1 / 5
 • Výzva (CNECT/i.3/2020/2738010): Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity

  Európska komisia zverejnila výzvu CNECT/i.3/2020/2738010 s celkovým rozpočtom 1, 5 mil. EUR. Pripravovaná akcia má za cieľ pomôcť rozvoju kreatívnych centier a kín a vytvoriť tak inovačné centrá na miestach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou, kde mala kríza spôsobená Covid 19 silný dopad.

  8.7.2020 | Autor: sekcia Projektového riadenia | viac...
 • Výzva BIN SGS01 (Nórske granty): Podpora začínajúcich podnikov (start-upov)

  Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

  3.7.2020 | Autor: Sekcia projektového riadenia | viac...
 • Projekt DIGI-B-CUBE pre malé a stredné podniky

  Oblasti, na ktoré sa projekt zameriava sú zdravotníctvo / medicína / biotechnológia / biofarma a IT a súvisiace oblasti (robotika, automatizácia, elektronika, nanotechnológia atď.).

  11.5.2020 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Vouchery na podporu digitalizácie v potravinárstve a poľnohospodárstve

  V rámci iniciatívy S3FOOD na podporu digitalizácie sektora potravinárstva a poľnohospodárstva môžu firmy žiadať vouchery až do výšky 180 tisíc eur.

  9.3.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Výzva pre región 2020

  Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2020 „Výzva pre región"

  9.3.2020 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Pilotná schéma EIC Accelerator (nadväzuje na SME Instrument, fáza 2)

  Ste inovatívnou malou alebo strednou firmou s prelomovým produktom s európskymi alebo globálnymi ambíciami? Máte myšlienku na inováciu, ktorá bude cielená na nové trhy a nakopne rast vašej spoločnosti? Hľadáte významný objem peňazí (0,5-2,5 mil. eur) pre podporu v posledných fázach vývoja produktu?

  4.9.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • Pilotný EIC Pathfinder

  Pilotná podporná schéma EIC Pathfinder sa zameriava na vysoko rizikové špičkové projekty skúmajúce nové oblasti rozvoja prelomových a inovatívnych technológií. Je určená pre výskumníkov a technológov.

  4.9.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...