Interreg PL-SK

strana 3 / 3
  • Projekt Interreg PL-SK : GreenFilmTourism

    RPIC Prešov sa stal partnerom projektu, ktorého cieľom je propagácia a rozvoj filmového kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie udržateľného partnerstva na zabezpečenie udržateľnosti dosiahnutých výsledkov. Projekt realizujú partneri z Poľska a Slovenska v rámci programu INTERREG PL-SK.

    1.12.2020 | Autor: RPIC Prešov | viac...