Mikropôžičky

 • Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

  Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) tvorbou nových inovatívnych riešení fungovania podnikateľských subjektov, pôsobiacich v kreatívnom priemysle a stimulovanie inovačného procesu, prostredníctvom vzájomnej spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu (ďalej len „KP“), za účelom zlepšenia ich inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti.

  1.12.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
 • RPIC Prešov sa stal členom European Microfinance Network

  European Microfinance Network je európskou sieťou finančných a mikropôžičkových inštitúcii so sídlom v Bruseli.

  9.2.2018 | Autor: Sekcia finančných služieb | viac...
 • Mikropôžičky - úver za zvýhodnených podmienok

  V rámci európskeho týždňa malých a stredných podnikov znižujeme úrokové zaťaženie o 2% body.

  3.10.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | viac...
 • Mikropôžičky

  RPIC Prešov je jedným zo siedmych finančných sprostredkovateľov mikropôžičiek pre MSP (malých a stredných podnikateľov) na Slovensku. Mikropôžičkový program zastrešuje na Slovensku Slovak Business Agency, ktorá v rámci reálnej implementácie program spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí administrujú process výberu vhodných žiadostí, ich úplnosť a zároveň aj posúdenie v prvom z dvoch schvaľovacích kôl.

  25.7.2013 | Autor: Sekcia finančných služieb | viac...

Finančné služby