Vzdelávanie

  • 14.12.2023: "Mysli Dizajnovo, konaj Biznisovo" (Využitie techník dizajnového myslenia v biznise)

    Seminár Mysli dizajnovo, konaj biznisovo je zameraný na mapovanie pohľadov ako sa pozerať na biznis, prácu, ale aj osobný život cez predstavivosť, vizualizáciu, prototypy a ako vytvárať fungujúce biznis modely. A hlavne, kde presúvať ťažisko a energiu, keď spúšťame procesy, aby sme nemíňali zbytočne energiu, ale aby sa dal priestor entuziazmu, a to obrazne povedané za každého počasia. Práve naša predstavivosť, nápady, keď sa zhmotnia a nájdu cieľ a v prípade biznisu aj trh, tak vtedy naša minutá energia dáva zmysel a nabíja nás k ďalším podnetom a tvorivosti. Jednoducho cítime sa dobre, keď prinášame hodnotu a sme užitoční, ale vieme si aj zarobiť a slušne žiť. Techniky Dizajnového myslenia u nás málo známe sú vhodným nástrojom ako to všetko zvládať a vedieť doťahovať veci do konca.

    24.11.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...
  • 13.12.2022: Inovačné Poukážky – finančná pomoc, ako presadiť nápad alebo produkt doma alebo v zahraničí (webinár)

    Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov člen siete Enterprise Europe Metwork v spolupráci s Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Vás pozýva na webinár pri príležitosti spustenia novej výzvy Slovensko 3.0

    25.11.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | viac...