Finančné služby

Mikropôžičky

RPIC Prešov je jedným zo siedmych finančných sprostredkovateľov mikropôžičiek pre MSP (malých a stredných podnikateľov) na Slovensku. Mikropôžičkový program zastrešuje na Slovensku Slovak Business Agency, ktorá v rámci reálnej implementácie program spolupracuje s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí administrujú process výberu vhodných žiadostí, ich úplnosť a zároveň aj posúdenie v prvom z dvoch schvaľovacích kôl.

Z hľadiska regionálneho pôsobenia sa na nás môžu obrátiť všetci záujemcovia, ktorí realizujú svoju podnikateľskú činnosť na území Prešovského a Košického kraja.

RPIC Prešov sa zaoberá poskytovaním priamej finančnej podpory prostredníctvom mikropôžičkového programu viac ako 20 rokov a z pohľadu počtu poskytnutých mikropôžičiek je jednoznačne lídrom na Slovenskom trhu.

Mikropôžičky predstavujú zvýhodnenú formu financovania investičných alebo prevádzkových potrieb podnikateľov bez ohľadu na dobu existencie podniateľského subjektu. Vieme podporiť firmy, ktoré plánujú realizovať svoj podnikateľský zámer v štádiu založenia ako aj žiadateľov, ktorí sa nachádzajú vo fáze rastu a ďalšieho rozvoja.

Základné informácie k mikropôžičkovému programu:

· Žiadateľ je podnikateľský subjekt bez ohľadu na právnu formu a dĺžku histórie firmy
· Počet zamestnancov žiadateľa je max. 49
· Min výška mikropôžičky : 2 500 eur Max výška mikropôžičky : 50 000 eur
· Doba splácania 48 mesiacov
· Možný odklad splátok istiny je Max 6 mesiacov
· Úroková sadzba sa určuje individuálne na základe ratingu a odvíja sa aj od sadzby Euribor. Je nutné podotknúť, že ide zvýhodnenú úrokovú sadzbu tj nižšiu ako za rovnakých podmienok generujú komerčné banky
· Ručenie hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom (môže byť aj priamo predmet financovania), vo vybraných prípadoch je možné len osobné ručenie žiadateľa bez zábezpeky hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom

 

Dokumentácia k žiadosti o mikropôžičku:

· Daňové priznanie vrátane účtovných závierok za posledné 2 roky – ak je to relevantné vzhľadom na históriu firmy – stačí kópia
· Doklad oprávňujúci na podnikanie (ŽL, OR), nie starší ako 3 mesiace originál
· Nájomná zmluva alebo LV na podniteľské priestory ak je releventné – stačí kópia
· Podnikateľský plán
· Žiadosť
 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o mikropôžičkovom programe, kontaktujte prosím sekciu finančných služieb RPIC Prešov, alebo email : rastislav.tkac@rpicpo.sk tel : 0905 622 980.
 

Žiadosť a podnikateľský plán ako povinné prílohy pre poskytnutie mikropôžičky nájdete v prílohe článku. Tieto dokumenty si stiahnite vyplňte priamo do predlohy

 
  • Mikropôžičky

Prílohy

podmienky_poskytnutia_mikropozicky.docx [  DOCX - 17,7 kB]
podnikatelsky_plan.doc [  DOC - 75 kB]
ziadost.doc [  DOC - 281,5 kB]
  25.7.2013 | Autor: Sekcia finančných služieb | Mikropôžičky | zobrazené: 11518 krát | Zdieľajte na facebooku