26.05.2021: Spoznajme filmové dedičstvo Prešovského kraja

Podeľte sa so skúsenosťami a návrhmi s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo a rozvinúť turistický ruch v Prešovskom kraji. Podujatie sa bude konať online, na platforme ZOOM. Viac informácií v článku.

Zaujíma Vás rozvoj cestovného ruchu v Prešovskom kraji? Poznáte filmové a kultúrne dedičstvo tohto kraja?

Náš kraj je bohatý svojimi prírodnými, kultúrnymi a historickými pamiatkami. Poďme ich spolu identifikovať a odhaliť miesta, ktoré kedysi privítali slovenských, ale aj zahraničných filmárov!   

RPIC Prešov,  partner projektu GreenFilmTourism Vás pozýva na on-line verejnú konzultáciu, ktorá sa uskutoční 26. mája 2021 prostredníctvom platformy Zoom.

Cieľom projektu je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu a zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 - 2020.

Pre koho je verejná konzultácia určená?

·        slovenské filmové a televízne inštitúcie,
·        kultúrne a osvetové strediská,
·        kultúrne inštitúcie,
·        organizácie štátnej správy, samosprávy,
·        združenia, záujmové združenia,
·        pamiatkové organizácie.

Program: 

9:00       Privítanie a stručný úvod

9:10       Predstavenie RPIC Prešov

9:20       Projekt GreenFilm Tourism
               Základné informácie o projekte
               Partneri projektu
               Cieľ a hlavné aktivity projektu
               Výstupy projektu a jeho očakávané prínosy 

10:00     Diskusia

11.00     Ukončenie verejnej konzultácie

Po vyplnení prihlasovacieho formulára → https://forms.gle/sY2TZCrnZ1Sx6dXW8 Vám na uvedený email bude dňa 25. mája 2021 zaslaný odkaz na pripojenie sa k Verejnej konzultácii. Účasť je bezplatná. 

Viac informácií o projekte TU . V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom verejnej konzultácie nás kontaktujte emailom alebo telefonicky:

nikola.kacalova@rpicpo.sk, +421 905 671 095

alena.polakova@rpicpo.sk, +421 915 930 305


Tešíme sa na Vás!

 
 
  6.5.2021 | Autor: RPIC Prešov | Interreg PL-SK | zobrazené: 1272 krát | Zdieľajte na facebooku