3,2,1 ... štart! Spoznajte projekt GreenFilmTourism

Nahliadnite do prvého newslettera projektu GreenFilmTourism, ktorý poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach.

Priložený newsletter GreenFilmTourism č. 1/2021 vám poskytne viac informácií o nás, našich cieľoch a činnostiach.

Vďaka Európskemu fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko-Slovensko na roky 2014 - 2020 sa partneri zo Slovenska a Poľska spojili v projekte GreenFilmTourism s cieľom:

•vytvoriť online vedomostný portál s databázami filmov vyrábaných v rámci cezhraničného spojenia Poľsko-Slovensko,
•zmapovať a prezentovať cezhraničné filmové dedičstvo pomocou digitálnej mapy,
•prilákať turistov, obyvateľov, predstaviteľov administratívneho sektoru, duchovné a spoločenské organizácie zaoberajúce sa cestovným ruchom a kultúrnym a prírodným dedičstvom na podporu filmového turizmu.

Zaujíma vás filmový svet? Pripojte sa k nám v ďalších fázach realizácie projektu a spoločnými silami spropagujme náš kraj. Sledujte nás na Instagrame GreenFilmTourism, náš web prinesie čoskoro ďalšie aktuality.
Viac o projekte nájdete tu. 
 

Prílohy

01_newsletter_sk_web.pdf [  PDF - 4190 kB]
greenfilmtourism_02_newsletter_sk_web.pdf [  PDF - 2359,4 kB]
  12.5.2021 | Autor: RPIC Prešov | Interreg PL-SK | zobrazené: 834 krát | Zdieľajte na facebooku