DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

VYHĽADÁVANIE

Veľtrhy, výstavy a kooperačné podujatia

strana 1 / 6

Podpora podnikania v EÚ